ШЕКИ - НАБИБЕКОВЫ

Контакты
Веб сайт http://sheki.io.ua
Веб сайт http://rem.sheki.org
Веб сайт http://laminin.sheki.ws
Facebook Facebook
Twitter Twitter
LiveJournal LiveJournal
МойМир МойМир
MySpace MySpace
YouTube YouTube
Instagram Instagram
Google+ Google+

ШЕКИНСКИЕ WEB СТРАНИЦЫ >>>>> АЗЕРБАЙДЖАН >>>>> Город ШЕКИ >>>>> Шекинская городская Исполнителная Власть >>>>> Шекинские новости >>>>> Карабах - Азербайджан >>>>> Шекинский Муниципалитет >>>>> Газета "Шекинский Муниципалитет" >>>>> Шекинский Региональный Научный Центр >>>>> Каталог Шекинских WEB страниц

Семья НАБИБЕКОВЫХ


ŞƏKİNİN WEB SƏHİFƏLƏRİ - ВЕБ САЙТЫ ГОРОДА ШЕКИ - WEB SITES of the CITY SHEKI: 

http://azerbaijan.io.ua - Azərbaycanın şəhərləri haqqında məlumat və fotolar. 
http://sheki-ih.gov.az - Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti 
http://sheki-municipality.narod.ru - Şəki Bələdiyyəsi
 
http://belediyye.io.ua - "ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ" 
http://belediyye.io.ua/album - "ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ" qəzeti 
http://issuu.com/shekibelediyyesi - "ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ" qəzeti PDF formatda 
http://sheki-elm.narod.ru - AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi 
http://shekielm.blogspot.com - AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzinin bloqu 
http://medeniyyet.sheki.az - Şəki Şəhər Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi Şöbəsi 
http://ami.sheki.az - AMİ-nin Şəki filialı 
http://rasimocaqov.sheki.az - Rasim Ocaqova həsr edilmiş sayt 
http://www.shekininsesi.googlepages.com - "ŞƏKİNİN SƏSİ" qəzeti 
https://sites.google.com/site/shekitarixi/ - ŞƏKİNİN TARİXİ 
http://ipekchi.info/ - "İPƏKÇİ" qəzeti 
http://sites.google.com/site/shekikataloq3/ - ŞƏKİ WEB SAYTLARININ REYTİNQ CƏDVƏLİ 
http://shekiazerbaijan.blogspot.com// - БЛОГ О ГОРОДЕ ШЕКИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ


Анализ фамилии:
Эта фамилия имеет тюркское происхождение и пришла к нам, скорее всего, из татарского или башкирского языка. Она образована от слова «бек», которое означает «господин, хозяин».

Значение фамилии:
В процессе исследования...
счетчик посещений Kataloq Valyuta.com