ШЕКИ - НАБИБЕКОВЫ


   NƏBİBƏYOVLAR - НАБИБЕКОВЫ
Zahid bəy Qasım bəy oğlu Nəbibəyov
Zahid bəy Nəbibəyov Nəbibəyov Zahid bəy Qasım bəy oğlu (1892-1931) - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti podpolkovniki. Həyatı Həyat yoldaşı Bədirmah xanım, oğlu Kazım, qızı Kərimətdir. Həmçinin bax Nəbibəyovlar
28 мая 2017 {127 просмотров} / 1 фото /
Vahid bəy Qasım bəy oğlu Nəbibəyov
Vahid bəy Nəbibəyov Vahid bəy Nəbibəyov Qasım bəy oğlu (1873-1931) - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Birinci Cavanşir piyada alayının kapitanı
28 мая 2017 {140 просмотров} / 1 фото /
Hüseyn bəy Qasım bəy oğlu Nəbibəyov
Hüseyn bəy Nəbibəyov NƏBİBƏYOV Hüseyn bəy Qasım bəy oğlu (15 yanvar 1892-1931) - Çar Rusiyası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin zabiti, polkovnik, Sovet dönəmində hərbi hazırlıq müəllimi, 1930-cu il Şəki üsyanının rəhbərlərindən biri olmuş polkovnik Bəhram bəy Nəbibəyovun, AXC ordusunun podpolkov ...
28 мая 2017 {153 просмотра} / 1 фото /
Rüstəm Hüseyn bəy oğlu Nəbibəyov
Rüstəm Hüseyn bəy oğlu Nəbibəyov Rüstəm Hüseyn bəy oğlu Nəbibəyov Nəbibəyov Rüstəm Hüseyn bəy oğlu (26 yanvar 1923 — 1 avqust 1987) - Azərbaycan pedaqoqu, tanınmış rus dili və fizika-riyaziyyat müəllimi. Məşhur Nəbibəyovlar nəslinin nümayəndəsi. Rüstəm Hüseyn bəy oğlu Nəb ...
28 мая 2017 {131} / 1 фото /
Полковник Бахрам бек Гасым бек оглы Набибеков (6 декабря 1884—1930)
Бахрам-бек Гасым-бек оглы Набибеков (6 декабря 1884—1930) — азербайджанский военный деятель, Полковник, один из руководителей Шекинского восстания 1930 года.Бахрам-бек родился 6 декабря 1884 года в городе Шеки в бекской семье рода Набибековых. Его отец подполковник Гасым-бек Набибеков служил переводчиком восточных языков в штабе генерала Куропаткина в Туркестане. Общее образование Бахрам-бек получил в Кутаисском реальном училище.В службу вступил юнкером рядового звания в Константинов ...
27 июн 2012 {1302} / 1 фото /
ЭТА ДАЛЕКАЯ И УДИВИТЕЛЬНАЯ АВСТРАЛИЯ ИНТЕРВЬЮ (источник: газета "ВЫШКА" № 30 от 8 августа 2003 года)
Никогда не думала о том, что врач-рентгенолог со стажем Лейла Али Панах гызы Рамазанова сможет оставить дорогой сердцу Баку и почти что ставших родными сослуживцев. Проработав после окончания в 1946 году Азгосмединститута некоторое время в поликлинике в Раманы, Л. Рамазанова с 1948 года стала трудиться в Институте рентгенологии и онкологии под началом своих самых любимых педагогов — крупнейших рентгенологов Азербайджана Штуса и Шакова. В конце 60-х годов как опытнейший специалист она была ...
27 июн 2012 {1553} / 1 фото /
Бахрам-бек Набибеков
Апрель 09, 2011 Gulustan 1 Comment Статья посвящается азербайджанскому военному деятелю, полковнику Бахрам-бек Гасым-бек оглы Набибекову.Бахрам-бек родился 6 декабря 1884 года в городе Шеки в бекской семье рода Набибековых. Его отец, Гасым-бек, служил переводчиком восточных языков в штабе генерала Куропаткина в Туркестане. Общее образование Бахрам-бек получил в Кутаисском реальном училище.На службу вступил юнкером рядового звания в Константиновское артиллерийское училище в Петербурге. По ок ...
18 окт 2011 {830} / 1 фото /
Мурад Рустам оглы Набибеков
ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ, MƏTBUAT VƏ İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİnin müdiri, "ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ" QƏZETİnin baş redaktoru ......M.R.Nəbibəyov 1955-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1961-69-cu illardə Şəki şəhər Mirzə Ələkbər Sabir adina 5 ...
07 ноя 2009 {1122} / 1 фото /

   KİTABLAR - КНИГИ
UNESCO projekt outline - SHEKI, 2011-2015
UNESCO projekt outline - SHEKI, 2011-2015
27 мая 2017 {106} / 1 фото /
Zülmətə açılan QAPI Müəllif: Firuz MUSTAFA
zülmətə açılan QAPI - Firuz Mustafa
27 мая 2017 {110} / 1 фото /
Sərhədsiz dünya Müəllif: Firuz MUSTAFA
Sərhədsiz dünya - Firuz Mustafa
27 мая 2017 {98} / 1 фото /
"Belə-belə işlər" Müəllif: Hidayət Elvüsal
Belə-belə işlər - Hidayət Elvüsal
27 мая 2017 {110} / 1 фото /
ОПИСАНИЕ ШЕКИНСКОЙ ПРОВИНЦИИ - 1819 г.
ОПИСАНИЕ ШЕКИНСКОЙ ПРОВИНЦИИ - 1819 г.
27 мая 2017 {87} / 1 фото /
ŞEİRLƏR Müəllif: Məzahir SÜLEYMANZADƏ
ŞEİRLƏR - Məzahir Süleymanzadə
27 мая 2017 {107} / 1 фото /
DEMOKRATİYA - gediləsi uzun bir yol Müəllif: Hikmət HACIZADƏ
DEMOKRATİYA - gediləsi uzun bir yol - Hikmət Hacızadə
27 мая 2017 {100} / 1 фото /
ŞEKİLİLER OSMANLI SARAYINDA VE TÜRKİYE ORDUSUNDA - (TÜRK YURDU dərgisi) Müəllif: Ədalət TAHİRZADƏ
ŞEKİLİLER OSMANLI SARAYINDA VE TÜRKİYE ORDUSUNDA - Ədalət Tahirzadə - TÜRK YURDU dərgisi
27 мая 2017 {123} / 1 фото /
Üşüdü qəlbimiz Müəllif: Elçin ABDULLAYEV
Üşüdü qəlbimiz - Elçin Abdullayev
27 мая 2017 {98} / 1 фото /
Azərbaycan Folkloru Antologiyası - ŞƏKİ FOLKLORU 3-cü cild Müəllif: Hikmət ƏBDÜLHƏLİMOV
Azərbaycan Folkloru Antologiyası - ŞƏKİ FOLKLORU 3-cü cild - Hikmət Əbdülhəlimov
27 мая 2017 {181} / 1 фото /
WORLD HISTORICAL CITIES - Sheki city
WORLD HISTORICAL CITIES - Sheki city
27 мая 2017 {89} / 1 фото /
Qarabağ dərdi Müəllif: Ramiz ORSƏR
Qarabağ dərdi - Ramiz Orsər
27 мая 2017 {133} / 1 фото /
История города Шеки Автор: Афаг ТАИРОВА
История города Шеки - Афаг Таирова
27 мая 2017 {111} / 1 фото /
Şəki memarlığına dair məqalələr ("Şəki Bələdiyyəsi" qəzetindən) Müəllif: İradə RÖVŞƏN
Şəki memarlığına dair məqalələr - İradə RÖVŞƏN
27 мая 2017 {101} / 1 фото /
TARİXİMZ POETİK ETÜDLƏRDƏ - təhrifdən gerçəyə doğru Müəllif: Həbibulla MANAFLI
TARİXİMZ POETİK ETÜDLƏRDƏ - təhrifdən gerçəyə doğru - Həbibulla Manaflı
27 мая 2017 {109} / 1 фото /
Прогноз: не благоприятный Автор: Ирада РОВШАН
Прогноз: не благоприятный - Ирада РОВШАН
27 мая 2017 {100} / 1 фото /
Hüseyn Xan Müştaq Müəllif: Vaqif ASLAN
Hüseyn Xan Müştaq - Vaqif Aslan
27 мая 2017 {139} / 1 фото /
Azərbaycan milli mətbəxi bayatılarda Müəllif: Abbas ƏMBALA
Azərbaycan milli mətbəxi bayatılarda - Abbas Əmbala
27 мая 2017 {118} / 1 фото /
Gülən gözlər Müəllif: Akif SALAMOĞLU
Gülən gözlər - Akif Salamoğlu
27 мая 2017 {115} / 1 фото /
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ - I, II, III və IV cildlər Müəllif: Vaqif ASLAN
Vaqif Aslan - SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ 1-ci cild Vaqif Aslan - SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ 2-ci cild Vaqif Aslan - SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ 3-cü cild Vaqif Aslan - SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ 4-cü cild
27 мая 2017 {171} / 4 фото /
Şəkililər Osmanlı Sarayında və Türkiyə Ordusunda ("Şəki Bələdiyyəsi" qəzetindən) Müəllif:- Ədalət TAHİRZADƏ
Şəkililər Osmanlı Sarayında və Türkiyə Ordusunda - Ədalət Tahirzadə
27 мая 2017 {133} / 1 фото /
Oralar necədir? Müəllif: Akif SALAMOĞLU
Oralar necədir? - Akif Salamoğlu
27 мая 2017 {112} / 1 фото /
Unutdurulmuş Azman - ƏLİABBAS QƏDİMOV Müəlliflər: - Ədalət TAHİRZADƏ, Həbibulla MANAFLI
Unutdurulmuş Azman - ƏLİABBAS QƏDİMOV - Ədalət Tahirzadə, Həbibulla Manaflı
27 мая 2017 {99} / 1 фото /
Şeytanla yoldaş olan Müəllif: E.B.KARAŞ
Şeytanla yoldaş olan - E.B.KARAŞ
27 мая 2017 {84} / 1 фото /
"ƏDİL XAN" (pyes) Müəllif: Akif SALAMOĞLU
ƏDİL XAN - pyes - Akif Salamoğlu
27 мая 2017 {98} / 1 фото /
Mənə dözüm ver Allah - Elşir
Mənə dözüm ver Allah
27 мая 2017 {172} / 1 фото /
UNUTDURULMUSH AZMAN - ELIABBAS QEDIMOV. Muellifler: Edalet TAHIRZADE ve Hebibulla MANAFLI.
Bu yaxınlarda sovet repressiyasının qurbanlarından birinə həsr edilmiş "UNUTDURULMUŞ AZMAN - ƏLİABBAS QƏDİMOV (Ömür yoluna zindandan baxış)" adlı yeni kitab işıq üzü görmüşdür. Əsər Şəkidə doğulmuş, Qazanda və Türkiyədə ali təhsil almış həkim, Türkiyənin ən tanınmı&# ...
01 июл 2012 {1110} / 2 фото /
"EDIL XAN" romani. Muellif: AKIF SALAM OGLU SALAMOV
ƏDOL XAN - roman - Akif Salamoğlu
28 июн 2012 {1109} / 2 фото /
ŞƏKİLİLƏR OSMANLI SARAYINDA VƏ TÜRKİYƏ ORDUSUNDA Müəllif: ƏDALƏT TAHİRZADƏ.
Ədalət TAHİRZADƏ ŞƏKİLİLƏR OSMANLI SARAYINDA VƏ TÜRKİYƏ ORDUSUNDA YAZARDAN BİR-İKİ SÖZ Bu yazıda mən Azərbaycanın Şəki şəhərindən Osmanlı torpaqlarına gedərək “Yıldız” sarayında özünə yüksək mövqe qazanmış qürəna Məhəmmədəmin Darğa ...
16 фев 2012 {6270} / 10 фото /
ИНТЕРЬЕР ЖИЛЫХ ДОМОВ ГОРОДА ШЕКИ (конец XVIII- начало XX вв). автор: ИРАДА РОВШАН ŞƏKİ YAŞAYIŞ EVLƏRİNİN İNTERYERİ (XVIII ə.sonu- XX ə.əvvəlləri). müəllif: İRADƏ RÖVŞƏN
ИНТЕРЬЕР ЖИЛЫХ ДОМОВ ГОРОДА ШЕКИ (конец XVIII- начало XX вв). автор: ИРАДА РОВШАН AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzinin əməkdaşı, memarlıq namizədi İradə Rövşənin “Şəki yaşayış evlərinin interyeri (XVIII əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri)” adlı kitabı çapdan çıxmışdır.Azərbaycan və rus dillarində ya ...
29 окт 2011 {2970} / 9 фото /

   POEZİYA
Tfu-tfu MAŞALLAH... Müəllif: Rauf Qərib Alagöz
TFU-TFU MAŞALLAH Düşmən alıb yurdumuzu yurd edib, Bizsə, onu söymək ilə məşğuluq. Soyumuzu gordan edən soysuza, Soyumuzu öymək ilə məşğuluq. - “O atamız, bu babamız olubdur, Ora, bura yurd-obamız olubdur, Şərəf, qeyrət, ar əbamız olubdur”. Amma kədər geymək ilə məşğuluq. Dövr edirik buna r ...
08 июн 2017 {126} / 1 фото /
Qara paltarlı qadın Müəllif: Ramiz RÖVŞƏN
Kişilər bir olmur atam balasıQorxağı var, igidi var,Amma hər kişinin öləndən sonraQəbri üstə ağlamağaBir qara paltarlı gözəl qadına ümidi var. Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan?Qardaşmı olacaq, yadmı olacaq?Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan,Ən çox ağlatdığın qad ...
17 мая 2017 {116} / 1 фото /
"AY ŞƏKİ" Edward A. Noniev, August 2011, USA, Tustin, California.
EDUARD NONİYEV Şəkidə anadan olub, omrunun 40 ilini Şəkidə yaşayıb. İndi onun 60 yaşi var və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında yaşayır. Orta və yaşlı nəslin nümayəndələri Şəkidə onu "Zirvə" vokal-instrumental ansamblının üzvü Edik kimi yaxşi xatirlayırlar. İndiyədək E ...
29 окт 2011 {2498} / 1 фото /

   Исторические факты
Ənvər paşanın atası Şəkidə - Nadir foto Müəllif: Dilqəm Əhməd
İstanbulun Bəyazid Dövlət kitabxanasında mühacirət tariximizlə bağlı araşdırma apararkən “Mücahit” jurnalında maraqlı bir fotoya rast gəldim. Azərbaycanlı mühacirlərin çap etdiyi jurnalda Bakının qurtuluşu ilə bağlı çap olunmuş bir məqalədə Ənvər paşa və Nuru paşanın atası Hac ...
06 июн 2017 {420} / 3 фото /
Ранней весной 1966 года, в кабинете генсека Леонида Брежнева раздался звонок Звонил министр иностранных дел и сообщил…
Звонил министр иностранных дел и сообщил о визите в СССР президента Франции генерала Шарля де Голля, высокий гость выразил пожелания, чтобы среди встречающих его в Москве, находился его ДРУГ и СОРАТНИК, проживающий в СССР Армад Мишель. — Ну и что? – спокойно спросил генсек. – В чем проблема-то? — Нет такого гражданина в СССР, – упавшим голосом ответил министр. – Не нашли, Леонид Ильич. — Значит, плохо искали, – Брежнев бросил трубку, нажал ...
01 фев 2017 {814} / 1 фото /
1920-ci ilde QARABAG DOYUSHLERI. Polkovnik Bahram beyin igidlikleri.
Milli Kitabxana____________ ŞƏMİSTAN NƏZİRLİ 1920-ci ildə QARABAĞ DÖYÜŞLƏRİ Bakı – 2009 Kitab Mudafiə Naziri General-polkovnik Səfər Əbiyevin təşəbbusu ilə yazılmışdır. Elmi məsləhətci: Kərim VƏLİYEV general-leytenant Biz turklər coх qəribə adamlarıq; bizə gorə bilmək başqalar& ...
19 фев 2013 {1993} / 1 фото /
Город Шеки в 1930-х годах. VIDEO Восстание против советской власти.
1930-cu il. В 1930 году восстание против советской власти в городе Шеки (Нуха) - На Азерб. яз. (film)
16 мая 2012 {872} / 1 фото /

   MƏQALƏLƏR - СТАТЬИ
“Ağlamağın yeri deyil, ağlama” Müəllif: Hidayət Elvüsal
Elə yaralar var ki, illər keçdikcə təzələnir, ağrı verir. Elə insanlar var ki, məhz bu illər ərzində onların yalnız bir şəhid deyil, həm də qəhrəman olduqlarını anlayırsan. 20 yanvar hadisələrindən kifayət qədər yazılıb. Nəyisə yenidən xatırlatmaq, təkrarlamaq istəmirəm. Amma elə məqaml ...
31 янв 2018 {106} / 1 фото /
Kəlbəcərə gedən qatar Müəllif: Hidayət Elvüsal
Uzaqda olmayan o gün gələcək. Yurd-yuvamız azad olacaq. Qarabağ yenidən ağ günlərə qovuşacaq. Şuşadan, Laçından belə gəzib-dolanacağıq. Və o günlərin birində dəmiryolu vağzalında bir elan səslənəcək: - Bakıdan Kəlbəcərə gedən sərnişin qatarına birinci platformanın birinci yolunda minik ba ...
29 дек 2017 {160} / 1 фото /
“Unudulan adam”?! Müəllif: Hidayət Elvüsal
Yox! Səhnənin, ekranın mavi gözlü, gözəl, istedadlı bu fədaisini, əməkdar artist, Prezident mükafatçısı Nübar Novruzovanı heç kim unutmayıb. Sadəcə olaraq illər boyu yaddaşımdan silinməyən səhnə və ekran tamaşasında oynadığı bir rolu xatırladım. İnsan varlığını titrədən, heyrə ...
18 дек 2017 {140} / 1 фото /
Азербайджан в годы 2-го нефтяного бума Автор: Эльмира Мурадалиева, преподаватель БГУ
Ещё на заре становления мировой нефтяной промышленности нефтяной магнат Рокфеллер заявлял, что "место, где добывают нефть, даёт определённые привилегии и права, на которые не могут претендовать люди, живущие в других местах". Естественно, эта мысль будоражит сознание любого рядового человека нефтяной страны и часто задают вопрос о последствиях 1-го и 2-го нефтяных бумов в Баку с интервалом в 100 лет. Не вдаваясь в научные дебри, вкратце отмечу: 1-й нефтяной бум конца Х1Х- нач.ХХ в. был созид ...
06 окт 2017 {213} / 1 фото /
"Bütün atılan güllələr Anaların qəlbində partlayır!" Müəllif: Murad Nəbibəyov
Qardaş Türkiyənin İstanbul şəhərində həmyerlilərimiz Kəmalə Nəbibəyli, Elçin İmanov və Aygün Həsənoğlu tərəfindən yeni qurulmuş "İstanbul-Azərbaycan Teatrı"nın ilk layihəsi olan “Adsız qadın” tamaşası 2016-ci ilin dekabr ayından başlayaraq İstanbul tamaşaçılarına nümayi# ...
19 авг 2017 {265} / 10 фото /
Xəyanət Müəllif: Hidayət Elvüsal
(Atasını öldürdü ki, goruna and içsin - el misalı) Yəni kollaborasionistlər. Bu ifadə İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Fransada meydana gəlib. Faşistlərlə əməkdaşlıq edən ölkə vətəndaşlarına belə ad verilib. Əslində kollaborasionizm özünü düşmənlə eyni ağızdan danışmaqda, ...
19 авг 2017 {254} / 1 фото /
1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri - Polkovnik Bəhram bəyin igidliyi Müəllif: Şəmistan Nəzərli
Müstəqil Azərbaycanın yaşaması üçün 1920-ci ilin dəhşətli mart günlərində mənfur daşnakların torpağımıza təcavüz etməsi Milli Azərbaycan ordusunun hər bir əsgərini təpədən dırnağacan silahlandırdı. Qısa bir müddətdə (martın 22-dən aprelin 3-nə kimi) xəyanətkar daşnak s&uum ...
10 июл 2017 {249} / 6 фото /
Depressiya – Yaranma səbəbi və müalicəsi (Elmi-lədun) Müəllif: Paşa Yaqub, psixoterapevt
Araşdırmalar göstərirki, hazırda dünyada hər 100 kişidən 10-nu və hər 100 qadından isə 20-si depressiyadadır. DEPRESSİYA NƏDƏN YARANIR? Suala cavab vermək üçün, fizikanın qanunlarına müraciət edək (Kainat fizikanın qanunları ilə idarə olunur). Bildiyimiz kimi, fizikada iki cür – dəyişən (qalxıb-enən ...
09 июл 2017 {585} / 1 фото /
Yaddaşa qayıdış (Esse) Müəllif: Hikmət Əbdülhəlimov
İstər şirin, istərsə acı olsun, xatirə insana əzab verir. F.M.Dostoyevski. Haqqında danışacağım tarixi-etnoqrafik xatirələr keçən əsrin 45-50-ci illərinə təsadüf edir. 2700 illik tarixi olan qədim Şəki şəhəri də böyük vətənin (keçmiş SSRİ-nin) minlərlə yaşayış yerləri kimi m ...
09 июн 2017 {223} / 1 фото /
Mətbuatımızın dünəni, bü günü və sabahı... (Olum, ya ölüm?) Müəllif: Yaşar Əbdürrəhimov
Bu gün respublikamızda Kütləvi İnformasiya Vasitələri üçün yaradılan imkanlar sayəsində mətbuatımız inkişaf etməkdədir. Lakin paralel olaraq tanınmış KİV-lərin nüfuzundan istifadə edən “Kölgə mətbuatı”nın da fəaliyyət dairəsi genişlənməkdədir. Əgər bu gün aparıc ...
06 июн 2017 {145} / 10 фото /
Niyə “Kölgə mətbuatı” peşəkar mətbuatı kölgədə qoyur? -TƏHLİL Müəllif: Yaşar Əbdürrəhimov
Yaxud, mətbuatımızın dünəni, bü günü və sabahı-«Olum, ya ölüm?» …Bu gün respublikamızda Kütləvi İnformasiya Vasitələri üçün yaradılan imkanlar sayəsində mətbuatımızın inkişafını danmaq insafsızlıq olardı. Lakin paralel olaraq tanınmış KİV-lərin ümumən mövc ...
06 июн 2017 {111} / 1 фото /
Zülmətə açılan QAPI... (каntаtа. rоmаn) Müəllif: Firuz Mustafa
zülmətə аçılаn QАPI sаnкi həmin аnlаrdа tanrının göz yаşlаrı ilə islаnmış qurbаnlаrı qəbul еtməкdən yоrulmuşdu (каntаtа. rоmаn) MÜƏLLIFDƏN “...QАPI...” 1987-88-ci illərdə qələmə аlınıb. Mən 80-ci illərin sоnundа həmin əsərin çаpı ilə bаğlı bir çоx nəşriyy ...
27 мая 2017 {107} / 1 фото /
Fantast yazıçının Marsda dəfni (Hekayə) Müəllif: Firuz Mustafa
(yarımçıq povest haqda hekayə) Qış bir xeyli geşiksə də, nəhayət özünü göstərə bilmişdi.Bu tərəflər bəlkə də çoxdan bəri belə qar görməmişdi.Sanatoriyada dincələn, müalicə alan yaşlı adamlar həyətdə uşaq kimi atılıb-düşür, qışqıra-qışqıra ...
22 мая 2017 {157} / 1 фото /
Yenə görüşdük, Şahlar! Müəllif: Hidayət Elvüsal
Kəlbəcər-Ağdərə yolundakı qeyri-bərabər döyüş, Qarabağ müharibəsinin ən unudulmaz səhnələrindən biridir. O zaman savaş təzə-təzə közərirdi. Amma düşmən onu alovlandırmaq üçün fürsət axtarırdı. Bu od-alov sıradan insanları qətl etməklə dördbir yanı yandırmazdı. V& ...
16 мая 2017 {102} / 1 фото /
Atatürkü təhqir etdilər Müəllif: Hidayət Elvüsal
Soyu-kökü bilinməyən, ailə arxivində qaranlıq bucaqlar olan şərəfsizlər növbəti dəfə, “növbətçi” mənəvi terrorçular iyrənc sifətlərini bir daha göstərdilər. Zamanında Fətullah Gülənin ayaqlarına döşənən Mustafa Ərməğan adlı birisinin TV-də aparıcısı olduğu &l ...
13 мая 2017 {174} / 1 фото /
İradə TUNCAY: Öz dilində savaş Əgər savaş haqqında öz dilində danışmağı bacarmasan, bunu sənə yad dildə anladacaqlar...
Biz yaşda olan insanlar müharibə filmlərini çox izləyiblər. Bəlkə belə demək də olar – bu filmlərlə böyümüşük. Və mənə elə gəlirdi ki, bu mövzunu tam bilirəm. Uzun illər alman dilini eşidəndə vahimələnirdim. Həm də o vaxtkı fikirlərimdən biri də bu idi: nə yaxşı ki biz müharibə ...
04 апр 2017 {252} / 1 фото /
Ölümdən qazanırlar Müəllif: Hidayət Elvüsal
Müharibələr, işğalçılıq yalnız qan tökmək deyil - qazanc mənbəyidir. İllah da bugünkü savaşlar çoxlarının ciblərini, mədələrini doldurur. Uzun illər, əsrlər boyu məzlum xalqları əzən, sərvətlərini sümürüb aparan, özünə əsrarəngiz sənaye, kənd təsərrüfatı, ...
03 апр 2017 {224} / 1 фото /
YORULMUŞ ATLARI GÜLLƏLƏYİRLƏR... (Yazarın arxivindən) Müəllif: İradə Tuncay
60-cı illərin məşhur bir filmi var: "Yorulmuş atları güllələyirlər, elə deyilmi?". Ceyn Fonda bu filmdə baş rolu oynayırdı. Qısa məzmununu xatırladım - 30-cu illərin Amerikası - Böyük Depressiyanın yıxıb-dağıdan vaxtıdı. Aclıq çəkən, iş tapa bilməyən bir qrup adam rəqs marafonuna qatılır. Bu yar&# ...
29 янв 2017 {301} / 1 фото /
Vicdan mühakiməsi Müəllif: Hidayət Elvüsal
Bütün müharibələr çirkindir. Və bu müharibələr igidləri, qəhrəmanları, şərəfli əsgərləri ilə yanaşı… xainləri, satqınları, yalançıları, dələduzları… yaradır. Jurnalistikanın da bəlkə çoxlarının bəyənmədiyi bir qaydası (“qanun” da deyərdim) var. ...
10 дек 2016 {381} / 1 фото /
Автобус-государство Автор: Фируз МУСТАФА; Перевод Шахло Касымовой
Каждое утро я еду на работу и возвращаюсь на автобусе. О других автобусах я не скажу, но у «моего автобуса» есть множество своеобразных ипостасей. Значит так, вначале маршрута он является «автобусом-селом». Не удивляйтесь и не смейтесь; я с вами веду серьезную беседу на серьезную тему. Дело в том, что в этом автобусе наравне с людьми перевозились тара из-под молочных продуктов, пчелиные улья, куры-цыплята, гуси-утки, овцы-ягнята. Я как-то раз видел, как в автобусе пыталис ...
04 авг 2016 {355} / 1 фото /
Виртуальная жена Автор: Фируз МУСТАФА; Перевод Шахло Касымовой
Каждому из нас выделили по компьютеру. Изнывая от безделья на рабочем месте, мы проводим время за монитором. Начинаем играть в различные полюбившиеся игры. Мой компьютер подключен к интернету. Так что душу отвести удается. Может, вам известно, что в компьютере, то есть, в интернете действует служба знакомств. Мне нравится этот вид услуги. Еще точнее, раньше нравился. Спросите, почему раньше? Чуть позже на этот вопрос получите подробный ответ… Да, я познакомился со многими людьми. Даже с ...
03 авг 2016 {1218} / 1 фото /
Любовные послания на мертвом языке (рассказ) Автор: Фируз МУСТАФА; Перевод Шахло Касымовой
Перемены в поведении Эмиля Бунядзаде в первую очередь привлекли внимание его супруги Фериды. Позже об этом стало известно и другим. На самом деле, их называть переменами было бы не совсем точным определением. В последнее время в поступках мужчины чувствовалось нечто странное, вернее поразительное. В этом божьем мире ничего не происходит просто так. Все имеет свой конец, так же как и начало. Была одна причина, можно сказать виновник такого внезапного изменения бывшего инженера сталелитейного зав ...
02 авг 2016 {498} / 1 фото /
ŞƏKİ XANLIĞININ TARİXİ HAQQİNDA ÜÇ SALNAMƏ HƏBİBULLA MANAFLI,AMİ-nin Şəki filialının baş müəllimi
Şəki xanlığının tarixindən bəhs edən üç salnamə XIX yüzillikdə Şəki xanlığının tarixinə dair üç salnamə yazılıb: Şəkidə 22 il xanlıq etmiş Məhəmmədhüseyn xanın nəvəsi Kərim ağa Fatehin (1788-1859) “Şəki xanlarının ixtisar üzrə tarixi” (1829), onun oğ ...
29 окт 2011 {1784} / 10 фото /
НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ - БАХРАМ БЕК НАБИБЕКОВ Двадцатый год: бои в Карабахе. автор: Шемистан НАЗИРЛИ, полковник-лейтенант
Шемистан НАЗИРЛИ, полковник-лейтенант, старший офицер и старший научный сотрудник отдела военной истории Центра военной науки. Кровавые мартовские дни 1920 года, ознаменовавшиеся агрессией дашнаков против независимого Азербайджана, явились серьезным испытанием для только-только формировавшейся национальной армии. И наши воины с честью выдержали этот экзамен, в считанные дни (22 марта – 3 апреля) разгромив врага и очистив благодатную землю Карабаха. Таким образом, за полтора года существов ...
09 авг 2010 {4597} / 5 фото /

   Belə-belə işlər
Pəhləvanlar Müəllif: Hidayət Elvüsal
Uşaq vaxtı pəhləvanlara çox inanırdıq. Həm də onlara bənzəməyə çalışırdıq. Bir pəhləvanın çıxışına baxandan sonra, biz də nəsə qaldırmağa çalışırdıq. Bəzən qaldırdıq da. Amma başımızı-gözümüzü də əzdiyimiz vaxtlar olurdu. Bir də gör ...
31 янв 2018 {102} / 1 фото /
Turistlər ağlaşır Müəllif: Hidayət Elvüsal
Və gördüm ki, bir yapon “Tarqovı” dediyimiz Nizami küçəsində, yəni Bakının göbəyindəki skamyaların birində oturub, zülüm-zülüm ağlayır. Yaxınlaşıb, hal-əhval tutdum. Ceni Çakı-zadı soruşdum. Sonra dedim: - Ay evini sunami aparmasın, bu qərib ölkədə niyə gözünün qarasını axı ...
15 янв 2018 {127} / 1 фото /
Pikassonun eşşəyi Müəllif: Hidayət Elvüsal
Düzünü deyim ki, o böyük rəssamın bu tablosunu heç görməmişdim. Qismət oldu. Pikasso öz oğlunu mindirib eşşəyin belinə, fırçanı alıb əlinə. Hərçənd ki, biz olsaq əlimizə ağac alıb, eşşəyin başını-gözünü sındırardıq, Pikasso fırça götürüb. Məni q& ...
25 дек 2017 {111} / 1 фото /
Həkimdən qabaq molla gəlirsə… Müəllif: Hidayət Elvüsal
Dedim axı, dedim. Dedim ki, məni Türkiyəyə aparmayın, sınıqçı Səlimi çağırın, bir çarə eləsin. Qohum-əqraba, arvad-uşaq sözümə baxmadı. Doxdur Dilqəmi çağırıb mənə iynə vurdurublar, özümü bilməmişəm. Gözümü açanda, başımın üstündə ağxalatlı ...
11 ноя 2017 {147} / 1 фото /
Ailə sirri Müəllif: Hidayət Elvüsal
Bu hekayənin müəllifindən çox-çox üzr istəyirəm ki, adını unutmuşam. Mövzu ailə sirrinə həsr olunmuşdu. Belə ki, bir nəfər arvadından ayrılır. Dostu bunun səbəbini soruşanda deyir: - Olmaz, qardaşım. Atasının, qardaşlarının qulağına çatar, ayıbdır. İllər ötür. Bəlkə d< ...
26 окт 2017 {120} / 1 фото /
O “dahilər”, bu “seçilmişlər”, “çoxbilmişlər”… Müəllif: Hidayət Elvüsal
Bəzən elə sözlər eşidirsən ki, səviyyəsizliyin, savadsızlığın, daha nə bilim nələrin, hansı cəhətlərin necə çat verməsinə təəssüf edirsən. Ekranda azmı görmüşük? Səhnəyə addım atan, amma hələ də süründüyünün fərqində olmayan birisi, proqramda iştirak edə ...
16 окт 2017 {118} / 1 фото /
Bozqurd simvolu Müəllif: Hidayət Elvüsal
Göz görə-görə dağılmağa, parçalanmağa doğru gedən Türkiyənin Millətçi Hərəkat Partiyası (MHP) açığını desək son zamanlar öz ideyasından uzaqlaşmaqdadır. İqtidarda olan AKP ilə MHP arasında cəmi bir neçə, o qədər də önəmi olmayan fərq qalıb. Bütün bunlar öz yerind< ...
02 окт 2017 {199} / 1 фото /
Dadandısa, quduracaq Müəllif: Hidayət Elvüsal
İraqda bir Bərzani var, Mustafanın oğlu. Oxşayıb oxşamışlarına. «Böyük Kürdüstan» sevdasına düşüb. Kərkükü də daxil etməklə referendum keçirmək niyyətindədir. Bu Bərzani, bu posuqırıq… Nə deməkdir? “Posuqırıq” - tərtəmiz türk sözüdür. Biz tərəfl ...
22 сен 2017 {151} / 1 фото /
Qara çadra, cırıq şalvar müəllf: Hidayət Elvüsal
Qapqara bir səhnə idi. Uzağı 19-20 yaşlarında olan, qara çadralı gəlin hamının diqqətini cəlb edirdi. Ona görə yox ki, qara çadrada idi. Ona görə ki, qucağındakı südəmər körpəni də qapqara çadraya bürümüşdü. Metronun “Koroğlu” stansiyasında vaqondan çıxanda gördüyüm tablo heyr& ...
31 авг 2017 {145} / 1 фото /
Uçurum Müəllif: Hidayət Elvüsal
Onlar başqa cür doğulur, başqa cür böyüyür, başqa cür oxuyur, başqa cür yaşayır, başqa cür vəzifəyə gəlir, başqa cür düşünür və hətta öləndə başqa cür ölürlər. Son zamanlar baş verən xoşagəlməz hadisələr cəmiyyətin bölünmüş, ayrılmış pono ...
14 авг 2017 {157} / 1 фото /
Uzatma dəə… Müəllif: Hidayət Elvüsal
Üz-üzə gələndə salamlaşmaq, hal-əhval tutmaq yaxşı şeydir. Mehribançılıq yaradır, sevgi oyadır, məhəbbət düzəldir. Amma bu hal-əhval tutmağın da bir həddi-hüdudu, necə deyərlər, mənası, reqlamenti lazımdır. Bir də görürsən tələsdiyin məqamda Məmmədəli çıxır qaba ...
03 авг 2017 {102} / 1 фото /
“İmportnu ər” Müəllif: Hidayət Elvüsal
- Qızım, sənə paltar alım. - Al, papa, qurbanın olum. - Qızım, sənə tufli alım. - Davay, papa, qurbanın olum. - Qızım, sənə bab-bab alım. - Oxay, papa, qurbanın olum. - Qızım, səni, Qızım, səni, Qızım, səni Ərə verim. - Yox, papa, qurbanın olum. Yox, papa, qurbanın olum. - Qızım, papanın sözünə baxm ...
03 авг 2017 {86} / 1 фото /
İti və atası Müəllif: Hidayət Elvüsal
- Nə xəbər var, Zazulya? - Sağlığın. - Az-çox yenə! - Milaşqa arabski qofta gətirmişdi. Oyy, takaya şikarnaya bıla. - Almadın? - Əynimə olmadı. - Bura bax, o təzə poklovnikin necə oldu? - Aaz, deyir gəl evlənək. Deyirəm, masqa, nə evlənmək? Elka bəsimdir, mənə uşaq-filan lazım deyil. - Elka kimdir? - Oyy, Aliçka, ya ...
03 авг 2017 {89} / 1 фото /
Yandım, ay Allah! Müəllif: Hidayət Elvüsal
Uşaqlıqdan yanğınsöndürən olmaq istəyirdim. Bu həvəsi məndə nənəm oyatmışdı. Əlimi ocağa, ya isti qazana uzadanda deyirdi: Cızz! Xalam hirslənəndə qarğış eləyirdi: - Ay sənin ciyərin yansın, dinc otur, başım qazan kimi qaynadı. Qonşumuz Sənəm xala təzə tuman geyinib arvadlara yanıq verirdi. Bir sö ...
09 июл 2017 {130} / 1 фото /
Gərək burda olaydım Müəllif: Hidayət Elvüsal
- Qonşu, sən evdə yox idin. Balkonda oturmuşdum. Bir də baxdım küçədə bir mərəkə qopdu, gəl görəsən. - Həə? Nə olmuşdu? - İki xuliqan camaatın gözü qabağında cavan bir qadına hücum elədi. - Axx, gərək burda olaydım! - Qadın elə cığırırdı ki, səsi şəhərin o başında ...
25 июн 2017 {159} / 1 фото /
Vəli Xramçaylının sərgüzəştləri Müəllif: Hidayət Elvüsal
Və birdən fikirləşdim ki, son vaxtlar yazdıqlarımı da, bala-bala öz adlarına çıxanlar peyda olub. Bu səbəbdən də dedim, ey Dəli Ceyran, bu utanmazları utandırmaq üçün o kiçik miniatürləri bir yerə yığ, altına imzanı qoy. Yoxsa telekanallarda, konsertlərdə səslənən, göstərilən halal-hümmət yazı ...
22 июн 2017 {247} / 1 фото /
Qoyun yaşayaq də… Müəllif: Hidayət Elvüsal
Səhərin gözü təzəcə açılmışdı ki, qonşu həyətdən gələn fəryadlardan tüklərim biz-biz oldu. Bir-iki dəfə gərnəşib, qalxdım, üz-gözümə su vurub pəncərədən baxanda ürəyim qopdu. Cavan bir gəlin dizlərini döyürdü: - Vay-vay-vay-vay! Balalarım yetim qaldı, yetim. Yüz dəf& ...
18 июн 2017 {227} / 1 фото /
Şou-biznes qeybətləri Müəllif: Hidayət Elvüsal
Hə, olur, olur! Arabir yığışırlar, başlayırlar qeybətə. Elə o gün “toy toğlusu” kimi tanınan müğənni dedi: - Eşitdiyimə görə Elza Seyidcahana düz bir il cəza veriblər. - Yox, aa! - Özü də çox ağır bir cəza! Düz altı ay müddətinə kitab oxumaq cəzasına məhkum edilib. - Bəs qalan alt& ...
08 июн 2017 {117} / 1 фото /
Orucluqda rüşvət almır Müəllif: Hidayət Elvüsal
Və elə onun da gözəl xasiyyətləri var. Məsəlçün, orucluq ki, gəlib, başlayıb müsəlmansayağı jestlər etməyə. Elə bu sabah işə gələndə maşını saxladıb, dünən aldığı rüşvətdən 1 manat sürücüyə verdi ki, aparıb salsın nəzir qutusuna. Əlbəttə, müdiri i& ...
29 мая 2017 {145} / 1 фото /
“Milyonerlər məhəlləsi”ndə toy Müəllif: Hidayət Elvüsal
Ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Oxuyan da Faiq deyildi, Ramiq idi. Xırıltılı səsi mikrofondan süzülüb, qulaqları deşirdi. - Sən öləndən çəkilib yuxum, ay ana, Elə bil dünyada yoxum, ay ana. Göz yaşına dönüm, axım, ay ana, Yanağın islansın çiçəklər kimi… Bayaqdan bəri bunları dinləyib, ağla ...
30 апр 2017 {196} / 1 фото /
“Milyonerlər məhəlləsi” - 1 Müəllif: Hidayət Elvüsal
Yox, bu, siz deyən Bakıdakı həmin o məhəllə deyil. Oranı hər kəs tanıyır. Mən özgə məhəllədən danışıram. Burda da milyonçular yaşayır. Bunların da pulu var. ...Və nəvəsi deyəndə ki, gedirəm Almaniyada dişimi çəkdirməyə, nənəsinin qulağı az-maz eşitdi. Özünü atdı qo ...
22 апр 2017 {308} / 1 фото /
Hamama gedin! Müəllif: Hidayət Elvüsal
Noular? Həm təmizlikdir, həm mədəniyyət, həm sağlamlıq, hələ desən - həm də istirahət. Amma… dənizdə yox! Hamamda! Dənizi əlimizdən alıblar. Bunu indidən deyirəm ki, bu yay işinizi biləsiz. Elə mən özüm ötən yay köyrəlmişdim. Yadıma Müşfiqin o dəlisov misrası düşmüşdü: &l ...
16 апр 2017 {216} / 1 фото /
Avropalı oğlan Müəllif: Hidayət Elvüsal
Yadınızda olar. O Sovet hökumətinin vaxtında bizim cavanların demək olar ki, hamısı Rusiyada əsgərlik edərdilər. Elə mən də! Və o vaxt əsgərlikdən gələnlərin bəziləri necə deyərlər gopa basırdılar: - Generalın qızı məndən ötəri ölürdü. Papası deyirdi ki, qal burda, səni ofiser eləyi ...
07 апр 2017 {118} / 1 фото /
Öpüşməyi də bacarmırıq Müəllif: Hidayət Elvüsal
Dünya gör-götür dünyasıdır. Görmürsünüz, hər iclasda, yığıncaqda deyirik ki, filan məsələ Amerikada belə həll olunur. İngiltərədə elə, Fransada elə-belə. Mən də bunun qızğın və lap çılğın tərəfdarıyam. Məsələn, soyuqqanlı ingilislərdə o qədər görü ...
19 мар 2017 {290} / 1 фото /
Tərbiyəli uşaq Müəllif: Hidayət Elvüsal
O, çox tərbiyəli, mədəni, başıaşağı uşaqdır. Müəllimlərin bir sözünü iki eləmir. Elə o gün direktor onu kabinetinə çağırdı. Tərbiyəli uşaq başını aşağı salıb əlindəki siqareti tüstülədə-tüstülədə içəri girdi. - Bala, məktəbli siqaret ç ...
14 мар 2017 {162} / 1 фото /
Arvadı necə döyməli... (Bu, bir tragikomediyadır) Müəllif: Hidayət Elvüsal
“Arvadı döymək, ehtiyacı olan xəstəyə dərman vermək kimi gözəl bir işdir”. Yox, mən demirəm. Bunu Türkiyədə “Ailə səadəti” adlı kitabını yazan yekəbaş deyir. Və kitabın sağına-soluna nəzər salanda görürsən ki, arkadaş arvaddöymə texnologiyası üzrə böyük, yəni ...
20 фев 2017 {363} / 1 фото /
Məni yaman döydülər… Müəllif: Hidayət Elvüsal
O gün dostum Vəli Xramçaylı ilə rastlaşdım. Dedim: - Şair, hara gedirsən? Ah çəkdi: - Qardaş, başıma iş gəlib. O gün Qazaxda olmuşam. Bakıda bizim məhlənin camaatı piket keçirib. Polis də onları döyüb. İndi gedirəm polisə. - Yəni şikayət edəcəksən? - Ayə, nə şikayət? Demirə ...
06 фев 2017 {289} / 1 фото /
Çoxarvadlı prezidentlər Müəllif: Hidayət Elvüsal
“Və arvadbaz prezidentlər” yazmaq istəyirdim. Gördüm sərlövhə uzun olur, fikrimdən daşındım. Vaxtınızı almadan mərhum Ruzveltdən danışmaq istəyirəm. Yəqin tanıyırsınız İkinci Dünya Müharibəsi zamanı ABŞ-ın prezidenti idi. Yaltaya gəlib Stalinlə, Çörçillə görüşm&u ...
29 янв 2017 {461} / 1 фото /
“Təzə” nəyə deyirsiniz? (Arkadi Raykinin xatirəsinə) Hidayət Elvüsal
Təzə il, təzə paltar, təzə arvad… Ə, o arvadın harası təzədi? 4 dəfə ərə gedib. 5-6-da oynaşı olub. Buralara gələndə 16 yaşı varmış. İndi dilimizi də əməlli-başlı öyrənib. Qonşulara deyirmiş ki: - Vallah, lotu-potunun bəxti var. Onların oynaşı gələndə, əlində konfetdən, & ...
09 янв 2017 {222} / 1 фото /
Dostlar yeni il qabağı Müəllif: Hidayət Elvüsal
Dünən dostumuz-qardaşımız, yazıçı-publisist Məzahir Süleymanzadənin ad günü idi. Zəng elədim: - Qardaş, sən neçənci ildə anadan olmusan? Məzahir bir xeyli susub, ağır-ağır dilləndi: - Keçən il qohum-qardaşdan soruşmuşdum. Dedilər ki, 1952-ci ildə doğulmuşam. - Bəs… - Bu il soruşmamışam. ...
25 дек 2016 {385} / 1 фото /
Xəstəsən, həkim?! Müəllif: Hidayət Elvüsal
Əşi, mən neynəyim? Hər gün televiziya ekranlarından, sosial şəbəkələrdən, qəzetlərdən, ordan-burdan car çəkirlər ki, bizə müraciət etməsəniz, öləcəksiniz. Klinikalar, nələr və nələr o qədər artıb ki, heç Səhiyyə Nazirliyində də sayını bilən yoxdur. Hələ mən bura fal ...
17 дек 2016 {287} / 1 фото /
Böyüklərin qohumları Müəllif: Hidayət Elvüsal
Dünyada böyük adamın qohumu olmaqdan gözəl şey yoxdur. Elə ki, birini vəzifəyə qoyurlar, dünənə kimi salamını almayan yekaxananın biri quyruğunu bulaya-bulaya qabağını kəsir: - Əşi, nə yaxşı oldu! Uşaqların anası o gün deyirdi ki, kişini yuxuda görmüşəm, yəqin vəzifəyə qoyacaqlar. Dədə ...
27 ноя 2016 {285} / 1 фото /
Bu da tərbiyəmiz, adamlığımız Müəllif: Hidayət Elvüsal
O gün sosial şəbəkələrin birində gördüyüm fotoşəkil mədəniyyətimizin, tərbiyəmizin tablosu təsiri bağışladı. Metrodakı qatarda hamilə gəlin ayaq üstə söykənəcəyin qoluna sıxılıb, yol gedir. Böyründəki oturacaqdakı gənclərin necə deyərlər heç tükü də tərp< ...
27 ноя 2016 {321} / 1 фото /
Ağ eləyirsiz, əfəndilər Müəllif: Hidayət Elvüsal
AKP-nın şəriət qanunları ilə idarə olunacaq dövlət qurmaq təşəbbüsü tam sürətlə davam edir. Bu dəfə iqtidarda olan bu partiya ağ elədi. Cinsi istismara məruz qalanlara ikinci zərbə vurdu – onlar səbəbkarla evlənərlərsə bu iş bağlanar. Yəni zorakı yolla 10-12 yaşlı bir qız uşağını istism ...
25 ноя 2016 {346} / 1 фото /
Oğurlanmış gələcək Müəllif: Hidayət Elvüsal
Dalğaların sahilə vurduğu o körpənin görüntüsü az qala bütün dünyanı ağlatdı. Üzüquylu, qumları, həyatı qucaqlayırmış kimi müdhiş hisslər oyadan o körpənin o halını xatırlayan varmı? Ona ağlayan dünya indi öz işindədir. Onsuz da Yer üzünü ölüm immuniteti bürüyüb. Ö ...
01 ноя 2016 {246} / 1 фото /
O kişilər və bu qadınlar Müəllif: Hidayət Elvüsal
Xəcalət çəkdik. Doğrudan xəcalət çəkdik. Yaxın Şərqdə, qonşu ölkədə baş verənlər bizi rəzil etdi. İslama ləkə vuran, onu gözdən salan şeytanlar müqəddəs din adından hər cür alçaqlığa əl atdılar. İŞİD deyilən güruh İraqda, Suriyada işğal etdiyi şəh< ...
24 окт 2016 {339} / 1 фото /
FETÖ-nün narkomanları və etirafçıları Müəllif: Hidayət Elvüsal
15 iyul dövlət çevrilişinə cəhd hadsəsindən sonra Fətullah Gülən örgütü barədə ağlasığmaz faktlar üzə çıxmaqdadır. Bir vaxtlar bu örgüt tərəfindən uydurulmuş «Ergenekon» soruşdurması zamanı həbsə alınan albay (polkovnik) Həsən Atilla Uğur bu barədə maraqlı faktlar söyl ...
09 сен 2016 {207} / 1 фото /
"Kişilər" Müəllif: Murad Nəbibəyov
Bu yaxınlarda Bakının Mərkəzi Univermağının divarında adı məlum olmayan bir miqrasiya təşkilatı tərəfindən yapışdırılmış elan diqqətimi cəlb etdi. Adi kağız parçasında insanlara belə bir "məsləhət" verilirdi: "Yaxşı-yaxşı düşün, sonra Vətəni dəyişdir…" …Belə ...
25 авг 2016 {227} / 2 фото /
Köhnə dostlar Müəllif: Murad Nəbibəyov
"Daewoo" gecəyarısı Kürdəmirdə - yeməkxananın qabağında dayandı. Hamı kimi Hacı Abdulla da yarıyuxulu-yarıoyaq, bir stəkan çay içmək xatirinə tənbəl-tənbəl avtobusdan düşdü. Yeməkxanaya daxil olub, heç ətrafa nəzər salmağa macal tapmamışdı ki, sol tərəfdən qulağına tanış sə ...
25 авг 2016 {264} / 2 фото /
REKLAMLAR… REKLAMLAR… Müəllif: Murad Nəbibəyov
O gün işdən həm gec, həm də yorğun gəlmişdim. Ac olmağıma baxmayaraq, yemək yeməyə heç taqətim yox idi… Elə yatmaq istəyirdim ki?! Nə yaxşı ki, işıqlar yanırdı… Divana uzanıb yuxu zəhrimarı gözləyə-gözləyə televizora baxmağa başladım. "Çal-çağır"ı verirdilər. D ...
25 авг 2016 {276} / 6 фото /
“Centlmenlər” Müəllif: Hidayət Elvüsal
Onlar bizə oxşamırlar. Səliqəli, ehtiyatlı, vəzifəli adamlardır. Özlərindən də həmişə ətir qoxusu gəlir. Əllərini şalvar ciblərinə yox, pencək ciblərinə salarlar. Kabinetin ortasına qədər gəlib səni qarşılar, sonra çay gətizdirər, elə danışar ki, eləyəcəyin şikayəti, xahiş ...
25 авг 2016 {363} / 1 фото /
Boşanmışlar ordusu Müəllif: Hidayət Elvüsal
Son vaxtlar baş verən hadisələr olmasaydı bu söhbəti açmazdıq. Onsuz da hamının bildiyi bir problemdir. Həyatdır, bir zamanlar dünyanın ən xoşbəxtləri hansı səbəbdənsə yollarını ayırırlar. Bunu yaxınları, dost-tanışları eşidir. Açıq söyləyək ki, çoxlarına nümunə olan şou-b ...
17 авг 2016 {373} / 1 фото /
Nəğmə dərsi Müəllif: Hidayət Elvüsal
- Salam, uşaqlar! - Salam, müəllim! Müəllim, ay müəllim. Röya hər şeyini satır e… - Ə, kiri! Tərbiyən olsun! Ağzına gələni danışma! - Ay müəllim, vallah satır! - Nəyi satır? Röya niyə hər şeyini satsın? Maşallah… - Yox, e, ay müəllim, maşınını satır. - Həə? Noular? Ulduzdu də ...
27 июл 2016 {339} / 1 фото /
Əllərə baxın Müəllif: Hidayət ELVÜSAL
Əllər cürbəcürdür – təmiz, natəmiz, uzun, gödək, dolu, boş… Təmiz əllər qabarlı olur. Yarıqlarına arabir mazut, torpaq da dolur. Onlar güclüdür, möhkəmdir, amma… heç yerə çatmır. Nə böyüklərin ətəyindən tuta bilir, nə də restoranların qapısını açır. Natəmiz ...
27 июл 2016 {270} / 1 фото /
Müqəvva Müəllif: Hidayət ELVÜSAL
Bu vəzifə hər bir adamın boynuna biçilmir. Onu axtarırlar, seçirlər, bəyənirlər və birdən hopp götürüb qoyurlar bir vəzifəyə. Deyirlər ki, otur burda, tərpənmə. Nə desələr onu yerinə yetirir. Misal üçün, kağızlara qol çək, iclaslara get, xaricdən, ordan-burdan gələn qonaqları qarşıla. Ayl ...
27 июл 2016 {388} / 1 фото /
Hamıdan öyrənməliyik Müəllif: Hidayət Elvüsal
Ona görə öyrənməliyik ki, dünya gör-götür dünyasıdır. Görmürsünüz, deputatlar da hər iclasda, yığıncaqda deyirlər ki, filan məsələ Amerikada belə həll olunur. İngiltərədə, elə Fransada elə-belə. Yəni ki, biz hamıdan öyrənməliyik, görüb-götürməliyik. Mən də bunun qı ...
22 июл 2016 {331} / 1 фото /
NİŞANLIM - (Elşada) Müəllif: Hidayət Elvüsal
Həmin yay kənddə – dayımgildə idim. Bir dəfə uşaqlarla çimməyə getmək istəyəndə nənəm dilə tutdu: - Gəl, dərindir, ay bala. Sən də üzmək bilmirsən. Allah eləməsin, başına bir iş gələr, xəcalətli olarıq. - Nənə, qorxma e… dərin yerdə çimmərəm. - Sabir, bu gün sə ...
11 июл 2016 {351} / 1 фото /
Padşah olmaq istəmədim Müəllif: Hidayət Elvüsal
O gün bildin də, gəlib məni apardılar o biri planetə. Çatan kimi gördüm ki, vay dədə… inoplanetianlar o qədər gözləyiblər ki, gözlərinin altı sapsarıdı. Uçan boşqabdan düşəndə çığırışdılar: «Yaşasın padşahımız!» Geri qanrılıb bulvarda tanış olduğum Ulduz ...
05 июл 2016 {427} / 1 фото /
Aləm qarışıb, kimin eşşək olduğu, kimin isə eşşək yerinə qoyulduğu bilinmir... Müəllif: Məzahir Süleymanzadə
Heç görmüsünüz ki, əsəbiləşəndə biri o birinə "At oğlu at!" desin? Hamı "Eşşək oğlu eşşək!" deyir. Hətta bəzi kişilərin evə yorğun gəlib arvadına "Ay eşşək qızı, bir stəkan çay gətir!" dediyini də eşitmişəm. Bunu qoyaq bir kənara, bu, mentalitet məsələsidir. O ki qald ...
30 июн 2016 {753} / 1 фото /
12-ci səhifə - Belə-belə işlər... Müəllif: Hidayət Elvüsal
Və qayınata evdəki atəşkəsi əməlli-başlı pozdu. Məhlədə domino oynayırdılar. Kimsə bir moda jurnalı tapıb gətirmişdi. Canıyanmışlardan hansınınsa şəkilləri, üst və alt geyimləri hər səhifədə qoyulmuşdu. Həm özü, həm də bu geyimlər reklam olunurdu. Üz qabığında qız& ...
29 июн 2016 {409} / 1 фото /
"Peşəkar" müxbir Müəllif: Məzahir Süleymanzadə
...Dərd onu götürmüşdü. Bu gün hara gedəcəkdi, kimin qapısını döyəcəkdi, nə qədər pul istəyəcəkdi?.. Cibində o boyda qəzetin vəsiqəsi olsa da, gedəcəyi ünvanı müəyyənləşdirə bilmirdi. Rayon icra hakimiyyətində, polis idarəsində, prokurorluqda, xəstəxanada, təhsil şöbəsind ...
22 июн 2016 {408} / 1 фото /
Papanın canna (Parodiya) Müəllif: Hidayət Elvüsal
- Xoş gördük, xanım, siz yenə də gözəlsiniz. Kökəlmisiniz həm də… - Həm də intellektual səviyyəm artıb, pappamın canna! - Əlbəttə, alimsiniz, çalışdığınız şirkətdə hörmətiniz var. Bazarın ruhunu tuta bilirsiniz və… müsahibəyə başlayaq. - Davay! - Nədən elmi nailiyyətl&# ...
21 июн 2016 {699} / 1 фото /
"Vəzifəli adamların ləyaqəti, ləyaqətli adamların vəzifəsi olmur..." Müəllif: Məzahir Süleymanzadə
Ləyaqət... Vəzifə... Bunlar ayrı - ayrı anlayışlardır. Çox nadir hallarda bir yerdə olurlar. Gedirsən, gedirsən, bir də görürsən ki, qarşında yol ayrıcı, yol ayrıcında üzərində ox işarəsi olan iki lövhə... Birinin üzərində "Vəzifə" yazılıb, o birinin üzərində "Ləyaqət". Ya gərə ...
17 июн 2016 {441} / 1 фото /
Niyə aşiq olublar? Müəllif: Hidayət Elvüsal
Bilmirəm, sizin də başınıza gəlib, ya yox, cavanlar qız üstündə dalaşmağı çox sevirlər. Biri telini darayıb, toqqasını bağlayır və ədəbaz-ədəbaz özünü qıza göstərir. O biri də anasından aldığı dondurma pulu ilə siqaret alıb, qızın gözü qarşısında tüstülədir ...
17 июн 2016 {425} / 1 фото /
İcra başçısı gəlir - Belə-belə işlər... Müəllif: Hidayət Elvüsal
Hə, doğrudan da kəndə xəbər yayıldı ki, başçı gəlir. Kəndin icra nümayəndəsi iki «volokordin»i birdən udub inildədi: - Bu nəyə gəlir, ə? O gün yanındaydım, dediyini vermişəm. Bələdiyyə sədri xəbər göndərdi ki, ev tikən kim varsa, kənddən əkilsin. Hasar 2 min, ev tikmək 5 min ol ...
14 июн 2016 {552} / 1 фото /
TƏQAÜD - Belə-belə işlər... Müəllif: Hidayət Elvüsal
Yəni pensiya – təqaüd deyəndə hamının gözü önünə tələbə gəlir. Və o ingilis idi, nə idi, bəlkə də rus idi, anlamadım, basıb-bağlayırdı. Guya o, bizim pensiyadan dəhşətə gəlmişdi. Deyirdi ki, sizin aldığınız pulu işığa, suya, qaza, zibilə… verirsən qurtarır. Amma o, aldı& ...
14 июн 2016 {356} / 1 фото /
On the edge of the abyss ПАРОЛЬ
22 авг 2018 {0}
SAYTLAR
http://elibrary.bsu.az/kitablar/928.pdf ŞƏMİSTAN NƏZİRLİ: "1920-ci ildə QARABAĞDÖYÜŞLƏRİ" http://www.arastiralim.net/ilk/page/1914 II. Abdülhamid'in Hal Fetvasını Akif mi Yazdı? http://sheki-ih.gov.az/news.html
14 сен 2013 {519}Анализ фамилии:
Эта фамилия имеет тюркское происхождение и пришла к нам, скорее всего, из татарского или башкирского языка. Она образована от слова «бек», которое означает «господин, хозяин».

Значение фамилии:
В процессе исследования...
счетчик посещений Kataloq Valyuta.com